Onze afsprakenAlgemene afspraken van OBS De Leest
De kanjerregels; de basis van de afspraken op school.
 De groene smileys staan voor:
doe waar je blij van wordt. Voelen je klasgenoten, de leraar en je ouders zich prettig bij jouw gedrag? De krul staat voor de waarden en normen die je hebt meegekregen.
De rode smileys staan voor:
misschien lachen mijn vrienden en vriendinnen om mijn gedrag. Maar de rest van de klas vindt mij vervelend of is bang voor mij. 
Soms gaat het wel eens mis, dat kan, dan zeggen we daar rustig iets van en heb je de kans om jezelf te herpakken.

Gaat het te vaak mis? Dan volgen we de procedure grensoverschrijdend gedrag. 

Uitgangspunt is dat we een Kanjerschool zijn en een klimaat van vertrouwen willen scheppen. De juffen, meester en klasgenootjes moeten met een veilig en fijn gevoel naar school kunnen gaan.
 
 

Algemene groepsregels

Ik steek mijn vinger op als ik iets wil vragen of weten.

We gaan zuinig om met materiaal en ruimen dit netjes op.

We zitten rustig op onze stoel.

We luisteren goed als iemand anders praat.

We werken rustig aan onze tafel.

We lopen twee aan twee in de rij.


We werken rustig aan onze tafel.

Afsprakenlijst van OBS De Leest  "zo zijn onze manieren"

Klik hier voor al onze (praktische) afspraken