De speerpunten van De Leest


Wij zijn meer zijn dan een basisschool
Natuurlijk bieden wij alle leerstof aan die de kinderen nodig hebben. Dit doen we in groepen met gericht oefenen waar het moet en individueel op maat waar dat kan. We bieden echter meer dan alleen de wettelijke basis, bij ons kunnen kinderen hun talenten verder ontwikkelen door;

De 4 speerpunten van De Leest:


We ZIEN uw kind 

Hoewel we een stevige gemeenschappelijke basis leggen, weten we ook dat ieder kind zijn of haar eigen voetafdruk heeft en dat is maar goed ook!
Iedere dag, als uw kind binnen komt geven we een hand. Zo weten we meteen hoe het gaat en hebben we iedereen echt "gezien"
Ieder kind heeft zijn eigen persoonlijke talenten!
Daarom is onze school zodanig georganiseerd dat er in één groep op meerdere niveaus gewerkt kan worden. 
 

Werken in thema's

Er wordt per schooljaar gewerkt met 5 grote thema’s. Iedere groep doet hieraan op eigen niveau mee. De thema’s zijn gehaald uit de ‘Alles-in-1 methode”, en bevatten aardrijkskunde-, geschiedenis-, biologie-, cultuur- en techniekonderwerpen. Deze thema’s zijn uitgewerkt volgens de wettelijke, verplichte kerndoelen. 
Naast de grote thema's van Alles-in-1, wordt er in de groepen ook aandacht besteed aan de jaarlijks terugkomende thema's, zoals herfst, Sinterklaas, winter, Kerst, carnaval enz. 


Meer aandacht voor lezen

Het leesproces is een belangrijk item op de basisschool. Het is de basis voor de verdere cognitieve ontwikkeling van de leerling. Daarom wordt er in de onderbouw veel aandacht besteed aan de leesbevordering. Van belang zijn de leesvoorwaarden en het aanleren van de techniek van het lezen. 
Pas als kinderen dit goed beheersen kunnen zij verder gaan met begrijpend lezen en studerend lezen, waardoor zij in staat zijn allerlei informatie op te zoeken en te verwerken.

Wij willen daarnaast ook de affectiviteit met het lezen bevorderen, m.a.w. kinderen leren ‘genieten’ van lezen. 


Bevordering zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid

Kinderen leren bij ons hun eigen werk te plannen en in te delen. Zo leren we ze steeds zelfstandiger te zijn. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk, dit ter voorbereiding op de middelbare school.
Verantwoordelijk zijn betekent bij ons meer dan alleen rekening houden met jezelf. Kinderen houden bij ons rekening met anderen en zijn mede verantwoordelijk voor de omgeving. In onze school leer en werk je samen.
In de groepen 1-2 wordt gewerkt met een takenbord en pictogrammen. Vanaf groep 3 wordt dit uitgebreid met dagtaken en later weektaken.
Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met een instructietafel / plaats, waaraan de leerkracht groepsgewijs of individueel instructie geeft. Op deze manier leren kinderen hun werk voor die dag (week) te organiseren en uit te voeren.

KORTOM;
De Leest; thematisch onderwijs, vanuit een krachtige basis. Een ieder gezien binnen een sociale omgeving!